Lokstallarna

Musikforum ombeds avstå från sin kärnverksamhet

Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. Följande är en brevväxling mellan Maria Sköldqvist (Kultur Karlshamn) och Roger Tónlist (för Musikforums styrelse) där Musikforum ombeds avstå från att använda sina replokaler under…

Samtal om renovering av Lokstallarna

Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. Under ett möte där representanter från Losktallarnas olika verksamheter närvarar diskuteras renoveringen av Stora salen. Ämnet behandlas utifrån det beslut som är taget om att…