Blog

 • Kallelse till årsmöte 2021
  Du som är medlem i Musikforum är inbjuden att delta på årsmötet 2021. På årsmötet beslutar du, tillsammans med alla andra medlemmar, vad föreningen ska ägna sig åt under det kommande året. Du kan själv se om du är medlem genom att besöka medlem.musikforum.nu Årsmötet 2021 äger rum den 16 maj kl 12.00 och sker … Läs mer
 • Kallelse till årsmöte 2020
  Du som är medlem i Musikforum är inbjuden att delta på årsmötet 2020. På årsmötet beslutar du, tillsammans med alla andra medlemmar, vad föreningen ska ägna sig åt under det kommande året. Årsmötet 2020 äger rum den 1 mars kl 12.00 på Lokstallarna i Karlshamn Agenda (sammanfattad) §1 Mötets öppnande§2 Fastställande av röstlängd för mötet.§3 … Läs mer
 • Musikforum får hyra delar av lokaler för arrangemang
  Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. Musikforum har ansökt om att få hyra Smedjan i Lokstallarna och får efter en tid svar från Kultur Karlshamn. I svaret står att utläsa att Smedjan är tillgänglig för det planerade evenemanget och att de toaletter som ligger i foajén … Läs mer
 • Samtal med Räddningstjänsten ang. Smedjans kapacitet
  Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. Med anledning av det besked Musikforum fått om Smedjans nya kapacitet, 200 personer ned från tidigare 300 personer, kontaktade vi Räddningstjänsten för att fråga om denna omklassning kommer från dem. Nedan är en sammanfattning från ett telefonsamtal mellan Roger Tónlist … Läs mer
 • Kultur Karlshamn upplåter Smedjan för Likstallarna
  Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. I ett mail bekräftar Kultur Karlshamn att Musikforum får tillgång till Smedjan för evenemanget Likstallarna. Han listar även förutsättningar för lokalen och evenemanget. Vi behöver betala extra för att hyra foajén med toaletter för besökare och vi är begränsade till … Läs mer