Kultur Karlshamn upplåter Smedjan för Likstallarna

Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här.

I ett mail bekräftar Kultur Karlshamn att Musikforum får tillgång till Smedjan för evenemanget Likstallarna. Han listar även förutsättningar för lokalen och evenemanget. Vi behöver betala extra för att hyra foajén med toaletter för besökare och vi är begränsade till 200 besökare.

Vidare beskriver Simon att vår bokningsförfrågan på Stora är under undersökning för huruvida salen passar vårt arrangemang. Därtill listas en rad extra kostnader för saker som Musikforum ej har frågat efter.

Mailet i sin helhet:

Ni ha gjort en bokningsförfrågan gällande Stora på Lokstallarna.

Smedjan är tillgänglig (egen entré). Ska foajén användas måste detta synkas med berörd inhyrd verksamhet vilket inte är klart i dagsläget, detta kommer även att påverka kostnaden för er. Dock finns det endast plats för 200 personer i Smedjan.

Ska det användas teaterrök krävs det en brandvakt från driftservice (det automatiska brandlarmet måste stängas av) som kommer att innebära merkostnad för er.

Vi kan inte lämna besked rörande Stora just nu då det görs undersökningar om lokalen passar för ert ändamål. Om det visar sig att Stora kan hyras ut till er, vilket inte är klart i dagsläget, kommer det att innebär kostnader för er då bland annat en tekniker från driftservice måste ta hand om ljud och ljus vid egen riggning samt om läktaren behövs monteras ner.  

Musikforums anmärkningar

Först efter att vi efterfrågat Stora salen i Lokstallarna får vi besked på bokningsförfrågan på Smedjan. Till skillnad från tidigare arrangemang i Smedjan får vi den här gången en rad begränsningar som vi inte känner igen sedan tidigare: Vi måste synka med inhyrd verksamhet (Teatersmedjan) och vi måste betala extra för foajén – den plats där toaletter finns för besökare. Vi tolkar det som att alternativen är att hyra en lokal utan kompletta faciliteter eller betala avgifter vi inte haft förut.

I kommentarerna om ”undersökningar” som görs finns det inget omnämnande om vem som gör undersökningen, inom vilka tidsramar den tros vara klar eller vad vi har för möjlighet till insyn i processen. Vi reagerar också på de många extra kostnader som dyker upp i samband med hyra av Stora.

Helhetsintrycket av mailet tolkar vi som följer: Vi har gjort en förfrågan om att hyra Stora. Någon anser raskt att vi inte kan vara där och frigör nästan lika raskt Smedjan åt oss. Det känns som att beslutet är fattat utifrån tanken ”vilken lokal är minst dålig för Musikforum att vara i?”


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *