Musikforum ombeds avstå från sin kärnverksamhet

Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här.

Följande är en brevväxling mellan Maria Sköldqvist (Kultur Karlshamn) och Roger Tónlist (för Musikforums styrelse) där Musikforum ombeds avstå från att använda sina replokaler under två veckor i september. Detta p.g.a. repetitioner från Regionteatern under dagtid och den överhörning som finns mellan Musikforums lokaler och övriga lokaler i Losktallarna där vår verksamhet bedöms störa andra verksamheter.

Förfrågan från Maria Sköldqvist, mail 2019-08-05:

Nedan ser du mail från Linda Gribbe som jag fick innan min semester. Det gäller 1-12 september i Lokstallarna. Jag har tolkat det som att Musikforum kommer att kunna repa/spela kvällstid, efter kl.18, under perioden. Under själv invigningen den 13 sept är det dansföreställning på kvällen.

Linda Gribbe 2019-06-19:

Hej Maria 

Du efterfrågade tider då residenset ska repa i stora under den 1-13 sept. 

De kommer att arbeta kl 9-18. 

Ev kommer de även att vara där kvällstid, men då kan de lägga aktiviteter som inte kräver tystnad (dvs musikforum kan repa från 18) 

Musikforum svarar, mail 2019-08-08:

Som vi förstår det så handlar det om totalt 13 dagar under veckor och helger i september. Vi får inte tillgång till våra lokaler mellan 9-18 de första tolv dagarna, med tillägget att kvällen försvinner den 13 september.

Vi kommer att kontakta alla band omgående och se till att de förstår situationen enligt ovan. Vi kommer även sätta lappar i vår ände av Lokstallarna för att påminna när det närmar sig.

Eftersom våra medlemmar inte har tillgång till sina lokaler, instrument eller annan utrustning förväntar vi oss nedsatt hyra för tredje kvartalet.

Bekräftelse från Maria Sköldqvist, mail 2019-08-20:

Tack så mycket för er hjälp att informera era medlemmar om förutsättningarna för perioden 1-13 september. Ni har tillgång till lokalerna men kan inte repa/spela mellan kl. 9-18 mellan 1-13 sept samt kvällen den 13 sept pga överhörningen mellan era lokaler och Stora.

Jag har tagit med i beräkningen att ni får anpassning av er hyra för nämnd period.

Musikforum meddelar samtliga medlemmar via SMS, mail och utskrivna lappar i de gemensamma utrymmena på Lokstallarna.

Musikforums anmärkningar

Musikforum ser med största allvar på den här typen av ingripande från kulturchef (tillika hyresvärdsrepresentant). Det är första steget i vad som skulle kunna bli en mer begränsad tillgång till de lokaler vi hyr dygnet runt. Det är med största skepsis vi har fortsatt dialog med Kultur Karlshamn då vi inte kan tolka den här förfrågan som något annat än att vår verksamhet har nedvärderats till förmån för annan verksamhet.

Det är i våra ögon allvarligt att vi får det här beskedet mindre än en månad innan det ska träda i kraft när det varit känt hos Kultur Karlshamn sedan juni (Lindas mail 19e juni vidarebefordrades först den 5e augusti). Det är svårt att förstå varför Maria låtit sig vänta med att ge oss besked. Det är ett exempel på den bristfälliga kommunikation som går som en röd tråd genom hela den process som inleddes för över ett år sedan.

Uppdatering 2019-09-04: Ett viktigt tillägg är att den hyres-avi som skickades till föreningen gällande kvartal 3 (juli, augusti, september) inte skiljer sig från övriga kvartalsfakturor trots utlovad ”anpassning av hyra för nämnd period”.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *