Samtal om renovering av Lokstallarna

Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här.

Under ett möte där representanter från Losktallarnas olika verksamheter närvarar diskuteras renoveringen av Stora salen. Ämnet behandlas utifrån det beslut som är taget om att Regionteatern. Det finns inget som tyder på att ett strukturerat samtal kommer ske mellan de föreningar och företag som är aktiva i fastigheten. På plats är representant från Kultur Karlshamn, driftservice, Café Stinsen, arbetscentrum, Teatersmedjan, Sandelius kultur och nöje samt Musikforum.

Ur mötesprotokollet:

Man skall lägga dansgolv i Stora Salen under hösten, och planen är att det skall ta ca. 1 vecka. Man har inte beställt golvet än, men det är i på gång. Dock har man inga exakta datum än. Man vet inte hur mycket övrig verksamhet påverkas.
Regionteatern har redan bokat in sina föreställningar i Stora Salen för hösten [2019].
Skriv frågor man har rörande renoveringarna till Maria så man kan skicka det vidare.
Man kommer enbart lägga golvet under hösten 2018, och att man meddelar hur planerna fortskrider framåt.

Musikforums anmärkningar

Under mötet behandlas ämnet Regionteatern som ett faktum. Det är otydligt om det handlar om tagna beslut eller om det bara är en avsiktsförklaring som är tecknad. Av det som sägs verkar det vara ett beslut som är taget att genomföra vissa åtgärder för Regionteaterns skull på Karlshamns Kommuns bekostnad.

Musikforum har hittills inte fått någon information om att det här ska ske. Det har gått en månad sedan beslutet togs och vi som förening har inte blivit inbjudna till något samtal där vi får yttra oss i ärendet. Representant från Musikforum noterar i sina egna anteckningar att samtalstonen är nedlåtande mot de som inte är insatta (t.ex. Musikforum): Det finns mycket lite utrymme till frågor och svaren är återupprepningar eller hänvisningar till personer utanför rummet. Ingen verkar vilja ta ansvar eller ge klara besked om de beslut som är tagna.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *