Protokoll från årsmötet 2019

Musikforums 45:e årsmöte har avslutats och vi har en ny styrelse.

Ordförande

Jennifer Tónlist

Ledamöter

Eddie Juneskär, Elias Mellberg (vice ordförande), Pontus Svensson (sekreterare), Roger Tónlist (kassör)

Suppleanter

Mattis Antonsson, Jessica Jensen

Revisor

Hampus Elmteg

Valberedning

Camilla Nielsen (sammakallande), Magnus Ölander.

Protokoll

Dela:

Det finns en kommentar på Protokoll från årsmötet 2019

Svara