Kallelse till årsmöte 2021

Du som är medlem i Musikforum är inbjuden att delta på årsmötet 2021. På årsmötet beslutar du, tillsammans med alla andra medlemmar, vad föreningen ska ägna sig åt under det kommande året. Du kan själv se om du är medlem genom att besöka medlem.musikforum.nu Årsmötet 2021 äger rum den 16 maj kl 12.00 och sker … Läs mer

Kallelse till årsmöte 2020

Du som är medlem i Musikforum är inbjuden att delta på årsmötet 2020. På årsmötet beslutar du, tillsammans med alla andra medlemmar, vad föreningen ska ägna sig åt under det kommande året. Årsmötet 2020 äger rum den 1 mars kl 12.00 på Lokstallarna i Karlshamn Agenda (sammanfattad) §1 Mötets öppnande§2 Fastställande av röstlängd för mötet.§3 … Läs mer

Musikforum får hyra delar av lokaler för arrangemang

Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. Musikforum har ansökt om att få hyra Smedjan i Lokstallarna och får efter en tid svar från Kultur Karlshamn. I svaret står att utläsa att Smedjan är tillgänglig för det planerade evenemanget och att de toaletter som ligger i foajén … Läs mer

Samtal med Räddningstjänsten ang. Smedjans kapacitet

Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. Med anledning av det besked Musikforum fått om Smedjans nya kapacitet, 200 personer ned från tidigare 300 personer, kontaktade vi Räddningstjänsten för att fråga om denna omklassning kommer från dem. Nedan är en sammanfattning från ett telefonsamtal mellan Roger Tónlist … Läs mer

Kultur Karlshamn upplåter Smedjan för Likstallarna

Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. I ett mail bekräftar Kultur Karlshamn att Musikforum får tillgång till Smedjan för evenemanget Likstallarna. Han listar även förutsättningar för lokalen och evenemanget. Vi behöver betala extra för att hyra foajén med toaletter för besökare och vi är begränsade till … Läs mer

Kultur Karlshamn svarar på tillgång till Smedjan

Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. På frågan om Musikforum kan använda sig av Smedjan för evenemanget Likstallarna svarar Pernilla Ekvall Liljeqvist. Svaret i sin helhet: Jag tycker ni ska fundera på annan lokal för konsert 14/12. Det är så många frågetecken runt hur Smedjan kommer att se … Läs mer

Nyhetsbrev augusti

Den 3 augusti anordnade vi för tredje året i rad Rosenfesten – en endagsfestival med blandad musik heldagshäng i Rosengården i Karlshamn. På scenen hade vi en stor del Musikforum-band och i år även premiär för festivalens första internationella akt. Vi hade ett gott samarbete med Friends & Flavors som vände burgare och vi uppsakttar … Läs mer

Musikforum ombeds avstå från sin kärnverksamhet

Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. Följande är en brevväxling mellan Maria Sköldqvist (Kultur Karlshamn) och Roger Tónlist (för Musikforums styrelse) där Musikforum ombeds avstå från att använda sina replokaler under två veckor i september. Detta p.g.a. repetitioner från Regionteatern under dagtid och den överhörning som … Läs mer

Kallelse till extrainsatt årsmöte

Photo by Javier Allegue Barros on Unsplash

Under ordinarie årsmöte 2019 ålades styrelsen att undersöka möjligheterna till en ny logotyp för föreningen samt kalla till årmöte för att besluta hur vi går vidare. Årsmötet sker den 7 juli kl 17.00 på Lokstallarna i Karlshamn. Du som är medlem i Musikforum har rösträtt. Agenda som följer: Mötets öppnande Fastställande av röstlängd för mötet … Läs mer

Jobba på Sweden Rock

För ett antal år sedan hade Musikforum och Sweden Rock ett samarbete som bl.a. innebar ansvaret för en scen. Scenen och samarbetet har försvunnit under åren och nu öppnar sig en ny möjlighet till samarbete. Musikforum har fått erbjudande om att arbeta på Sweden Rock i juni år. Alla som är medlemmar erbjuds möjligheten att … Läs mer

Resultatet av den stora undersökningen

John Schnobrich, unsplash.com

Med anledning av Musikforums 45 verksamma år och de beslut som togs under årsmötet har styrelsen valt att utlysa en undersökning för att samla in åsikter och erfarenheter från sina medlemmar. Mellan 25 mars och 17 april kunde vem som helst gå in på musikforums hemsida och fylla i ett frågeformulär. Formuläret delades i sociala … Läs mer

Musikforum söker ny logotyp

På årsmötet den 9 mars beslutade medlemmarna att Musikforum ska se över och utvärdera sin logotyp. Med anledning av detta vill styrelsen bjuda in alla att lämna förslag på ny logotyp. Under ett extrainsatt årsmöte i juni kommer medlemarna att besluta om Musikforum ska ha ny logotyp och i så fall vilken logotyp vi ska … Läs mer

Historia sökes

Just nu håller vi på att dokumentera Musikforums långa historia. I över 45 år har föreningen spridit musik, teater och andra galenskaper i världen och vi vill berätta för kommande medlemmar om det som varit. Har du berättelser, tidningsurklipp, bilder eller inspelningar från Musikforums historia? Vi vill jättegärna att du delar med dig av ditt … Läs mer

Möte mellan projektledare, kommunen och Regionteatern

Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. Ett möte mellan representanter från Karlshamns kommun och Regionteatern där projektledare (Karlshamns kommun) är med. Mötet behandlar frågor rörande Lokstallarnas Stora sal och de förändringar som Regionteatern kräver. Varken Musikforum, Sandelius eller Teatersmedjan har representant på plats och Musikforum har … Läs mer

Protokoll från årsmötet 2019

Musikforums 45:e årsmöte har avslutats och vi har en ny styrelse. Ordförande Jennifer Tónlist Ledamöter Eddie Juneskär, Elias Mellberg (vice ordförande), Pontus Svensson (sekreterare), Roger Tónlist (kassör) Suppleanter Mattis Antonsson, Jessica Jensen Revisor Hampus Elmteg Valberedning Camilla Nielsen (sammakallande), Magnus Ölander. Protokoll

Kallelse till årsmöte 2019

Du som är medlem i Musikforum är inbjuden att delta på årsmötet 2019. På årsmötet beslutar du, tillsammans med alla andra medlemmar, vad föreningen ska ägna sig åt under det kommande året. Agenda Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötesfunktionärer Fastställande av dagordning Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 Ekonomisk berättelse för 2018 Ansvarsfrihet … Läs mer