John Schnobrich, unsplash.com

Resultatet av den stora undersökningen

Med anledning av Musikforums 45 verksamma år och de beslut som togs under årsmötet har styrelsen valt att utlysa en undersökning för att samla in åsikter och erfarenheter från sina medlemmar. Mellan 25 mars och 17 april kunde vem som helst gå in på musikforums hemsida och fylla i ett frågeformulär. Formuläret delades i sociala medier och nådde ett hundratal människor. 43 respondenter svarade på frågor. Frågorna varierade beroende på om personen uppgav sig för att vara medlem och om den hade replokal på Lokstallarna eller ej. Undersökningen kunde göras helt anonymt. E-post-adresser samlades in för de som ville delta i utlottningen av två biobiljetter. Den här sammanställningen presenterar samtliga svar och presenterar en kort analys för varje avsnitt.

Sammanfattning

Musikforum är välkänt för de som redan är medlemmar. Det råder viss otydlighet kring vad medlemskapet innebär och vad det har med Lokstallarna att göra. Föreningen uppfattas av flertalet som inbjudande och välkomnande. Av en lika viktig minoritet finns behov av bättre inkludering och representation av fler sorters medlemmar och musikaliska uttryck.

Föreningens lokaler på Lokstallarna är i behov av uppdatering och renovering. En del av åtgärderna som identifieras och föreslås är små och hanterbara, andra är större och kräver mer omfattande ingrepp. Förenings lokalerna och gemenskap är sammankopplade såväl som bristerna i dessa: bättre förutsättningar för att kunna träffa varandra som medlemmar efterlyses.

Föreningens logotyp och dess behov av uppdatering väcker starka känslor hos ett fåtal. Det är tydligt att en uppfräschning av både verksamhet och logotyp behövs. Vi har utannonserat en tävling för att hitta en ny logotyp.

Av de många fritextsvaren finns konkreta förbättringsåtgärder som föreningens medlemmar bör kunna ta sig an gemensamt.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *