Avsiktsförklaring för gemensam kultursatsning i Blekinge genom utveckling av Lokstallarna i Karlshamn

Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här.

Samma dag som media rapporterar att Lokstallarna ska utvecklas för att kunna motta Regionteatern skriver kommunen under en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen gör gällande att Regionteatern ska etablera sig i Karlshamn för att utveckla en dansscen.

Ur avsiktsförklaringen:

Regionteatern Blekinge-Kronoberg och Karlshamns kommun tecknar avsiktsförklaring om etablering av ett producerande scenkonsthus med fokus på dans i Lokstallarna i Karlshamn, att gemensamt utveckla musik, dans och teaterverksamheten.

[…]

Utgångspunkten för samarbetet är att […] renoveringen av Lokstallarna planeras och genomförs i nära samarbete mellan Karlshamns Kommun, Regionteatern Blekinge-Kronoberg och övriga verksamheter i lokstallarna [sic] för att säkerställa att lokalerna blir funktionsdugliga för verksamheternas ändamål.

Musikforums anmärkningar

Musikforum ser med entusiasm fram mot fler aktörer i Lokstallarna. Vi arbetar utifrån inställningen att Lokstallarna kan vara ett kulturhus som välkomnar många former av kultur som passar för personer med skilda förutsättningar och intressen. Detta initiativ har möjlighet att stärka vår och andras verksamheter i kommunen.

Vi ser också positivt på det helhetsgrepp som beskrivs i avsiktsförklaringen gällande renoveringar av lokalerna. Vi ser fram mot att få vara en del i processen kring renoveringar och att få möjlighet att uttrycka våra behov i förhållande till övriga verksamheter.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Avsiktsförklaring för gemensam kultursatsning i Blekinge genom utveckling av Lokstallarna i Karlshamn”

  1. […] Vi ställer oss också starkt kritiska till att stänga Smedjan för bokningar. Med grund i avsiktsförklaringen, där det tydligt står skrivet att lokalerna ska renoveras med samtliga verksamheters ändamål i […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *