Kallelse till årsmöte 2019

Du som är medlem i Musikforum är inbjuden att delta på årsmötet 2019. På årsmötet beslutar du, tillsammans med alla andra medlemmar, vad föreningen ska ägna sig åt under det kommande året.

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Mötets behörighet
 4. Val av mötesfunktionärer
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
 7. Ekonomisk berättelse för 2018
 8. Ansvarsfrihet för 2018 års styrelse
 9. Motion: Ändring av stadgarna
 10. Motion: Ny logotyp
 11. Årets verksamhetsplan
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Val av styrelse 2019
 14. Val av årets revisor
 15. Val av årets valberedare
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Dokument

Här finner du dagordning och handlingar för årets möte.

2 svar på ”Kallelse till årsmöte 2019”

Lämna en kommentar