Månad: november 2018

  • Kallelse till årsmöte 2019

    Kallelse till årsmöte 2019

    Du som är medlem i Musikforum är inbjuden att delta på årsmötet 2019. På årsmötet beslutar du, tillsammans med alla andra medlemmar, vad föreningen ska ägna sig åt under det kommande året. Agenda Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötesfunktionärer Fastställande av dagordning Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 Ekonomisk berättelse för 2018 Ansvarsfrihet…