Månad: augusti 2018

  • Samtal om renovering av Lokstallarna

    Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. Under ett möte där representanter från Losktallarnas olika verksamheter närvarar diskuteras renoveringen av Stora salen. Ämnet behandlas utifrån det beslut som är taget om att Regionteatern. Det finns inget som tyder på att ett strukturerat samtal kommer ske mellan de…

  • Lokstallarna blir Blekinges första dansscen

    Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. Den 2 augusti 2018 publicerar Sydöstran en artikel med Per-Ola Mattsson (S), Lena Sandberg (S) och Therese Willstedt (Regionteatern) där ett projekt kring en ny dansscen belägen i Lokstallarna presenteras. Artikeln beskriver övergripande vilka planer som finns för att…

  • Avsiktsförklaring för gemensam kultursatsning i Blekinge genom utveckling av Lokstallarna i Karlshamn

    Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. Samma dag som media rapporterar att Lokstallarna ska utvecklas för att kunna motta Regionteatern skriver kommunen under en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen gör gällande att Regionteatern ska etablera sig i Karlshamn för att utveckla en dansscen. Ur avsiktsförklaringen: Regionteatern Blekinge-Kronoberg och Karlshamns…