Photo by Javier Allegue Barros on Unsplash

Kallelse till extrainsatt årsmöte

Under ordinarie årsmöte 2019 ålades styrelsen att undersöka möjligheterna till en ny logotyp för föreningen samt kalla till årmöte för att besluta hur vi går vidare.

Årsmötet sker den 7 juli kl 17.00 på Lokstallarna i Karlshamn. Du som är medlem i Musikforum har rösträtt. Agenda som följer:

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  6. Fastställande av dagordning.
  7. Fråga om Musikforums framtida logotyp
  8. Mötets avslutande

Underlag

Under våren har vi bjudit in personer att ge sina förslag på ny logotyp. Vi har samlat in idéer och har avsatt en summa (3.000 kr) för eventuellt färdigställande av idéen. Totalt har vi fått in 8 st. förslag. Dessa presenteras nedan tillsammans med Musikforums nuvarande logotyp.

Under mötet kommer varje medlem att få möjlighet att se logotyper och rösta på den logotyp som föreningen bör arbeta vidare med. Logotyperna är anonymiserade.

Logotyperna är just nu i skissform och ej färdiga. Bedöm idéer och ha överseende med detaljer. Slutgiltig logo tas fram i samråd mellan skaparen och styrelsen (eller den/de styrelsen utser).

Photo by Javier Allegue Barros on Unsplash


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *