Kallelse till årsmöte 2021

Du som är medlem i Musikforum är inbjuden att delta på årsmötet 2021. På årsmötet beslutar du, tillsammans med alla andra medlemmar, vad föreningen ska ägna sig åt under det kommande året. Du kan själv se om du är medlem genom att besöka medlem.musikforum.nu

Årsmötet 2021 äger rum den 16 maj kl 12.00 och sker online på följande adress https://meet.google.com/kfn-yqqj-zky

Vi ser helst att du är uppkopplad med kamera och headset. Om du inte har tillgång till dator kan du ringa in till mötet på telefonnummer: +46 8 505 444 58‬, när du uppmanas att ange PIN använder du följande kod: ‪392 616 941‬#

Agenda (rubriker)

§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd för mötet.
§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§4 Val av protokolljusterare och rösträknare
§5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
§6 Fastställande av dagordning
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§8 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
§9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§11 Fastställande av medlemsavgifter
§12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret
§13 Motion: Foto-studio
§14 Motion: Musikforum-redaktionen
§15 Motion: Replokalshyra 2021
§16 Val av styrelsens halva antal ledamöter
§17 Val av suppleant
§18 Val av revisor
§19 Val av valberedning
§20 Övriga frågor
§21 Mötets avslutande


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *