Månad: april 2010

  • Årsmöte 2010

    Karlshamns Musikforums årsmöte 2010-04-13. Närvarande: Mattias Ivarsson, Viktor Plymoth, Alexander Lindersson, Ola Bäckström, Peter Norberg, Jennifer Larsson, Johan Bergdahl, Hampus Ryman, Nikki Nyberg, Herman Eriksson, Pontus Falk, Elias Mellberg, Pontus Svensson. 1§.Mötet Öppnas. 2§. Årsmötet väljer Ola Bäckström till mötesordförande, Jennifer Larsson till sekreterare och Pontus Svensson som justerare. 3§. Årsmötet godkänner dagordningen. 4§. Det…

  • Effektbyggarworkshop!

    Snart så ska vi ha en effektbyggarworkshop på Musikforum. Så vill du bygga din egen dist, eller kanske en tremolo till gitarren eller basen så ska du anmäla dig snarast. Det finns bara plats för 14 personer så skynda er. För att anmäla er så ringer ni till Ola Bäckström på 0705-288 86 9. Men innan ni…