Typewrites

Typewrites bjuder påpsykedelisk blues-rock som handlar om rättvisa och solidaritet. Typewrites låser sig inte till givna genrer utan vill lämna musikaliska begränsningar bakom sig och experimentera med genre och stil när de skapar sin musik.