Månad: maj 2021

  • Kallelse till årsmöte 2021

    Du som är medlem i Musikforum är inbjuden att delta på årsmötet 2021. På årsmötet beslutar du, tillsammans med alla andra medlemmar, vad föreningen ska ägna sig åt under det kommande året. Du kan själv se om du är medlem genom att besöka medlem.musikforum.nu Årsmötet 2021 äger rum den 16 maj kl 12.00 och sker…