Månad: december 2019

  • Kallelse till årsmöte 2020

    Kallelse till årsmöte 2020

    Du som är medlem i Musikforum är inbjuden att delta på årsmötet 2020. På årsmötet beslutar du, tillsammans med alla andra medlemmar, vad föreningen ska ägna sig åt under det kommande året. Årsmötet 2020 äger rum den 1 mars kl 12.00 på Lokstallarna i Karlshamn Agenda (sammanfattad) §1 Mötets öppnande§2 Fastställande av röstlängd för mötet.§3…