Kallelse till extrainsatt årsmöte

Photo by Javier Allegue Barros on Unsplash

Under ordinarie årsmöte 2019 ålades styrelsen att undersöka möjligheterna till en ny logotyp för föreningen samt kalla till årmöte för att besluta hur vi går vidare. Årsmötet sker den 7 juli kl 17.00 på Lokstallarna i Karlshamn. Du som är medlem i Musikforum har rösträtt. Agenda som följer: Mötets öppnande Fastställande av röstlängd för mötet … Läs mer