Månad: april 2007

  • Årsmöte 2007-04-01

    1. Mötets öppnandeOla Bäckström förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesansvarigaSekreterare: Peter NorbergMötesordförande: Love NorbergJusteringsman: Tomas Blomström 3. Dagordningens godkännandeMötet godkände dagordningen. 4. Föregående årEkonomiBalansrapporten redovisades. Styrelsen gjorde mötet uppmärksam på det underskott vilket rapporten visade, men pekade även på att samma datum balansen visade minus hade Musikforum ett saldo på 59 000:- och inga…