Månad: oktober 2019

  • Musikforum får hyra delar av lokaler för arrangemang

    Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. Musikforum har ansökt om att få hyra Smedjan i Lokstallarna och får efter en tid svar från Kultur Karlshamn. I svaret står att utläsa att Smedjan är tillgänglig för det planerade evenemanget och att de toaletter som ligger i foajén…

  • Samtal med Räddningstjänsten ang. Smedjans kapacitet

    Den här bloggposten är en del i Musikforums dokumentation kring omorganisationen på Lokstallarna. Läs mer här. Med anledning av det besked Musikforum fått om Smedjans nya kapacitet, 200 personer ned från tidigare 300 personer, kontaktade vi Räddningstjänsten för att fråga om denna omklassning kommer från dem. Nedan är en sammanfattning från ett telefonsamtal mellan Roger Tónlist…