Månad: augusti 2010

  • BANDMÖTE!!

    Det kommer att vara bandmöte för de band som ska spela på äggstockfestivalen den 5/8 klockan 16.00. Det är viktigt att så många som möjligt kommer så att både ni och vi vet vad som händer och gäller. Mötet kommer att vara på den andra delen av lokstallarna, alltså stora ingången.