21 januari, 2010

Betlehem Kulturfestival

Studieförbundet Bilda arrangerar årligen en kulturfestival är Betlehem. Bilda skickar iväg fyra stycken band till Betlehem och dessa band får spela och se Betlehem samt träffa likasinnade från Palestina/Israel. Detta är en chans för er som både vill framträda live och…

Räkningarna

Nu har vi börjat att skicka ut alla räkningar via mail. Så ni som repar i musikforums lokaler kan börja kolla era inboxar om ni inte redan gör det.

Bildamusik.nu

Vi vill bara påminna alla att Studieförbunet Bilda har en sida som heter bildamusik.nu. Här kan ni lägga ut bandinformation, samt så finns det en funktion som heter ”onlinekonsulenten”. Till honom/henne kan ni ställa frågor om allt som rör musik. Ni…