1 april, 2007

Årsmöte 2007-04-01

1. Mötets öppnandeOla Bäckström förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesansvarigaSekreterare: Peter NorbergMötesordförande: Love NorbergJusteringsman: Tomas Blomström 3. Dagordningens godkännandeMötet godkände dagordningen. 4. Föregående årEkonomiBalansrapporten redovisades. Styrelsen gjorde mötet uppmärksam på det underskott vilket rapporten visade, men pekade även på…